Condicions d'ús, col·laboració i reutilització

 

Introducció

Sobre Open Food Facts

Open Food Facts reuneix la informació i les dades dels productes alimentaris d'arreu del món.

La informació sobre productes alimentaris (fotos, ingredients, dades nutricionals, etc.) es recopila d'una manera col·laborativa i es posa a disposició de tothom i per a tots els usos en una base de dades lliure i oberta.

Aquesta base de dades es pot veure al lloc web d'Open Food Facts (openfoodfacts.org) que també permet als usuaris afegir, completar o corregir les dades dels productes.

La base de dades Open Food Facts està disponible sota la Open Database License.
Els continguts individuals de la base de dades estan disponibles sota la Database Contents License.
Les imatges de productes estan disponibles sota la llicència Creative Commons Attribution ShareAlike. Poden contenir elements gràfics subjectes a drets d'autor o altres drets, que en alguns casos es poden reproduir (drets de cotització o ús raonable).

Editor d'Open Food Facts

La base de dades i serveis d'Open Food Facts és publicada per l'organització sense ànim de lucre Open Food Facts (associació francesa sense ànim de lucre).
Adreça: 21 rue des Iles, 94100 Saint-Maur des Fossés, França
e-mail:contact@openfoodfacts.org
D'ara endavant l'editor es farà referència amb el nom Open Food Facts.

Usuaris, col·laboradors i usuaris de reutilització

Aquests termes i condicions constitueixen un contracte entre Open Food Facts i els usuaris, col·laboradors i usuaris de reutilització.

Per raons de claredat, els termes i condicions es divideixen en diverses seccions:

"Usuaris" són persones que visiten el lloc web Open Food Facts o utilitzen les aplicacions d'Open Food Facts i accedeixen al seu contingut i/o a les eines i serveis que proporcionen.
termes i condicions específiques per a usuaris

"Col·laboradors" són les persones o entitats que afegeixen contingut al lloc o a la base de dades i/o editen aquest contingut.
termes i condicions específiques per a col·laboradors

"Reutilitzadors" són les persones o entitats que reutilitzen i/o reediten una part o el contingut complet del lloc i/o de la base de dades.
termes i condicions específiques per a reutilitzadors

A més dels termes i condicions específics, els termes i condicions generals s'apliquen a tothom.

 

Termes i condicions específiques per a usuaris

Protecció de dades personals

Per beneficiar-se de certes funcions, és possible crear un compte personal al lloc. Els usuaris accepten introduir informació veraç quan es registren i actualitzar-la si aquesta canvia. La informació personal es recopila per habilitar el servei i no es vendrà ni es transmetrà a tercers.

Aquest lloc està declarat a la comissió francesa "Informàtica i Llibertat" (CNIL) sota el número 1528436. En conformitat amb la llei francesa "Informàtica i llibertat" (« informatique et libertés ») del 6 de gener de 1978 i modificada el 2004, vostè té el dret d'accedir i corregir les dades que li pertanyen. Per exercir aquest dret, envieu un correu electrònic a contact@openfoodfacts.org

Exactitud de la informació i dades facilitades

Open Food Facts no garanteix l'exactitud de la informació i les dades presents al lloc i a la base de dades (incloses, entre d'altres, les dades del producte: fotos, codi de barres, nom, nom genèric, quantitat, embalatge, marques, categories, orígens, etiquetes, certificacions, premis, codis d'envasat, ingredients, additius, al·lergens, traces, dades nutricionals, dades ecològiques, etc.).

La informació i les dades són introduïdes pels col·laboradors del lloc. Pot contenir errors deguts, per exemple, a informació inexacta sobre etiquetes i envasos, entrada manual de dades o processament de dades.

Per tal de permetre que les dades siguin verificades pels usuaris, els col·laboradors poden carregar fotografies d'etiquetes i envasos on es mostren les dades.

Els usuaris que troben errors estan convidats a corregir-los fent-se col·laboradors. Només es tarda un parell de minuts a registrar-se com a col·laborador i a corregir una pàgina de producte.

Complexitat i exhaustivitat de la informació i les dades

Open Food Facts no garanteix la totalitat i l'exhaustivitat de la informació i dades presents al lloc i a la base de dades.

El fet que un producte estigui present al lloc o a la base de dades no garanteix que totes les dades del producte estiguin presents. Els usuaris que troben informació o dades que falten estan convidats a editar-les i afegir-les a la pàgina del producte.

A més, tots els productes alimentaris no estan presents en Open Food Facts, donada la quantitat de productes alimentaris existents al món i la quantitat de nous productes creats cada dia.

Les mitges i altres dades estadístiques es calculen sobre la base dels productes i dades presents a la base de dades Open Food Facts i no sobre tots els productes existents al mercat. De la mateixa manera, les comparacions a mitjanes i comparacions de productes s'estableixen sobre la base de productes i dades presents a la base de dades Open Food Facts.

Avís

La informació i les dades només es proporcionen per obtenir informació indicativa. Aquesta informació pot contenir errors i no s'ha d'utilitzar amb finalitats mèdiques.

Descàrrec de responsabilitat

El servei es proporciona tal qual. Open Food Facts no garanteix la seva conformitat a cap ús concret i no garanteix la seva compatibilitat amb cap dels serveis de tercers.

De la mateixa manera, la informació i les dades es proporcionen tal qual. Open Food Facts no garanteix la seva precisió, exhaustivitat i conformitat a cap ús particular.

El servei es pot aturar temporalment per al manteniment, o per motius aliens al control d'Open Food Facts, com ara problemes tècnics (maquinari o programari).

L'editor d'Open Food Facts no es fa responsable de possibles danys, directes o indirectes, ni cap pèrdua de dades a causa de l'ús o la impossibilitat d'utilitzar els seus serveis, o l'accés o la impossibilitat d'accedir al contingut dels serveis o al possible fet que la informació i les dades no siguin precises, completes o comprensiva.

 

Termes i condicions específiques per a col·laboradors

Registrar-se com col·laborador

Per afegir i/o editar informació i dades, especialment les dades del producte, els col·laboradors necessiten registrar-se al lloc.

Els col·laboradors accepten introduir informació veraç quan es registren i actualitzar-la si aquesta canvia.

Les aportacions són públiques

Totes les aportacions estan arxivades i l'historial d'edició de les pàgines del producte és públic. A més, les llistes de productes afegits o editats per un usuari específic són públics.

Per garantir la integritat i la traçabilitat de la informació i les dades, el caràcter públic de les aportacions no es pot revocar.

Llicències de les aportacions

Mitjançant l'addició d'informació, dades i/o imatges, s'accepta de manera irrevocable posar la seva aportació en virtut de la llicència Database Contents Licence 1.0 per la informació i les dades, i sota la llicència Creative Commons Attribution - ShareAlike per les imatges. Accepteu ser acreditat per reutilitzadors amb un enllaç al producte al qual heu fet la vostra aportació.

Reconeixement de les aportacions

Els col·laboradors accepten ser acreditats per reutilitzadors mitjançant un enllaç al producte al qual col·laboren.

Origen de les aportacions

Els col·laboradors accepten aportar només informació, dades i fotos per a les quals tenen els drets de reproducció.

Els col·laboradors accepten no afegir a Open Food Facts informació, dades i fotos d'altres llocs web (incloses altres bases de dades de productes, llocs web de comerç electrònic, llocs de productors, etc.).

La informació i les dades afegides pels col·laboradors han de sortir directament de l'etiqueta i l'embalatge del producte.

Les fotos afegides pels col·laboradors han de ser preses pels mateixos col·laboradors.

Fotos de la informació i dades

Per tal de permetre la verificació de la informació i les dades i la correcció de possibles errors, els col·laboradors haurien de carregar a Open Food Facts fotos de l'etiqueta i l'embalatge on es mostra la informació i les dades.

Verificació de les aportacions

Open Food Facts no té l'obligació de verificar la precisió i la integritat de la informació i les dades.

Edicions de les aportacions

Les aportacions poden ser editades, corregides o acabades per altres col·laboradors.

Eliminació de les aportacions

Les aportacions poden ser eliminades si no s'ajusten al servei o no compleixen aquests termes i condicions (per exemple, productes no alimentaris, contribucions imprecises o incompletes, contribucions no personals, etc.).

En cas de reincidència, es poden eliminar totes les aportacions d'un col·laborador i es pot revocar el seu accés al lloc.

Vandalisme i publicació de dades falses o inexactes

Els col·laboradors que voluntàriament eliminin informació o dades i/o que afegeixin informació incorrecta de les dades, veuran revocat el seu accés al lloc i es podran prendre accions legals contra ells.

 

Termes i condicions específiques per a reutilitzadors

Precisió, integritat i exhaustivitat de la informació i les dades

Tots els termes i condicions d'ús, advertències i limitacions de responsabilitat que contenen, també s'apliquen als usuaris reutilitzadors.

Llicències

Tres llicències s'apliquen a les diferents parts de la base de dades de productes d'Open Food Facts. Les llicències són llicències lliures que autoritzen l'ús i la reproducció del contingut per a tots els propòsits, incloent-hi l'ús comercial, sota determinades condicions, especialment l'atribució i la compartició sota la mateixa condició de treballs derivats.

La base de dades Open Food Facts està disponible sota la Open Database License.

El contingut individual de la base de dades està disponible sota la Database Contents License.

Les imatges dels productes estan disponibles sota la llicència Creative Commons Attribution ShareAlike. Poden contenir elements gràfics subjectes a drets d'autor o altres drets, que en alguns casos es poden reproduir (drets de cotització o ús raonable). Vegeu a continuació alguns límits de les llicències.

Restricció de llicència

Les llicències esmentades en el paràgraf anterior només cobreixen els drets que pertanyen a Open Food Facts i als seus col·laboradors. Es poden aplicar altres drets de tercers.

Per exemple, la llicència Creative Commons Attribution ShareAlike per a imatges només cobreix la foto mateixa i els drets dels col·laboradors que hagin fet la foto. Es poden aplicar altres drets de tercers, com ara: drets d'autor per al disseny del producte i elements gràfics que conté (il·lustracions, imatges, etc.), drets d'imatge de persones (p. ex. celebritats) que figuren en l'embalatge, drets de marca comercial, etc.

Depenent de l'ús i les jurisdiccions, existeixen excepcions a aquests drets de tercers i es poden aplicar. Per exemple, "ús just" als Estats Units i "citant bé" a Europa.

It is the responsibility of individuals and entities who wish to re-use the information, data and/or photos to verify by themselves the rights that may apply as well as exemptions to those rights depending on the planned use and the jurisdictions they submit to.

Autoria i atribució

Les persones i entitats que reprodueixen o reutilitzen la informació, dades i/o fotos des del lloc d'Open Food Facts o la base de dades han d'esmentar la llicència i atribuir l'autoria a Open Food Facts amb un enllaç a https://openfoodfacts.org, la versió local adequada (p. ex. https://en.openfoodfacts.org) o la pàgina del producte, quan la informació i les dades que es reprodueixen o reutilitzen pertanyen a un producte específic. Aquesta atribució també és necessària per als treballs derivats.

Compartir per igual

Les obres derivades s'han de compartir en les mateixes condicions. El text de cada llicència especifica les condicions exactes per compartir obres derivades.

Descàrrec de responsabilitat

La responsabilitat d'Open Food Facts, el seu editor i els seus col·laboradors, no es pot comprometre si una reutilització específica no compleix amb la llei. El reutilitzador necessita adoptar totes les precaucions i consells apropiats que consideri necessaris.

 

Condicions generals

Els termes i condicions generals s'apliquen a tots: usuaris, col·laboradors i reutilitzadors.

Traduccions dels termes i condicions d'ús, contribució i reutilització

Aquestes condicions s'han traduït al català per facilitar l'ús del lloc a usuaris de parla catalana. En cas de discrepàncies, els termes i condicions en francès originals són els que prevalen.

Canvis als termes i condicions d'ús, col·laboració i reutilització

Els termes i condicions d'ús, col·laboració i reutilització es poden canviar en qualsevol moment. Changes go into effect as they are published on the page https://fr.openfoodfacts.org/conditions-d-utilisation. Els usuaris, els col·laboradors i els reutilitzadors estan convidats a consultar-los amb regularitat.

Acceptació sense reserva

L'ús, la col·laboració o la reutilització del lloc i/o informació, dades o fotografies d'Open Food Facts implica l'acceptació plena d'aquests termes i condicions d'ús, col·laboració i reutilització.

Llei aplicable

La llei aplicable és la llei francesa.